ارور و نحوه عملکرد پکیج بوتان

ارور و نحوه عملکرد پکیج بوتان

راهنمای پکیج بوتان مدل های اپتیما و کالداونزیا، ارورهای پکیج بوتان ، خطای پکیج بوتان و نحوه رفع خطای پکیج بوتان ، آموزش راه اندازی پیج بوتان..
کد خطای پکیج ایران رادیاتور

کد خطای پکیج ایران رادیاتور

در پکیج های دیواری ایران رادیاتور مدل آنالوگ روی پانل دستگاه چراغ هایی وجود دارد که در زیر هر چراغ عددی از 30 تا 90 درج شده است